Author Topic: तडका - कंत्राटी मनोमिलन  (Read 336 times)

Offline vishal maske

  • Sr. Member
  • ****
  • Posts: 1,489
कंत्राटी मनो-मिलन,..!

पाठिंब्यात मिळालेला आधार
कुणासाठी जणू मेवा असतो
तर कुणाला मिळालेला आधार
कुणा-कुणाला जणू हेवा असतो

मात्र आधार देण्या-घेण्यासाठी
खुले निवडणूकीचे दालन असतं
अन् विजयाच्या आशा बाळगुन
कुठे कंत्राटी मनोमिलन असतं

विशाल मस्के
सौताडा, पाटोदा, बीड.
मो.९७३०५७३७८३