Author Topic: तडका - टोमण्यांचा साक्षीदार  (Read 302 times)

Offline vishal maske

  • Sr. Member
  • ****
  • Posts: 1,492
टोमण्यांचा साक्षीदार

बाहेरच्यांसह आतले सुध्दा
आता धारेवर धरू लागले
सरकारच्या विरोधात असे
उलट वारे फिरू लागले

सरकारवर निशाणा साधत
आता वारंवार टोमणा आहे
मारलेल्या कित्तेक टोमण्यांचा
साक्षीदार "सामना" आहे

विशाल मस्के
सौताडा,पाटोदा,बीड.
मो.९७३०५७३७८३

व्हाटस्अप वरून डेली वात्रटिका मिळविण्यासाठी व्हाटस्अप नंबर :- 9730573783