Author Topic: तडका - वर्षपुरतीचे सत्य  (Read 243 times)

Offline vishal maske

  • Sr. Member
  • ****
  • Posts: 1,489
वर्षपुर्तीचे सत्य

आम्ही फक्त वास्तव मांडतो
ना गुणगौरव ना हेवा आहे
त्यांच्या वर्षपुरतीचा आता
त्यांच्याकडूनच गव-गवा आहे

हा जनतेचाच कौल आहे
उगीच आरोप फासत नाही
अच्छे दिनच्या चौकटीत मात्र
जनता मुळीच दिसत नाही

विशाल मस्के
सौताडा,पाटोदा,बीड.
मो.९७३०५७३७८३

व्हाटस्अप वरून डेली वात्रटिका मिळविण्यासाठी व्हाटस्अप नंबर :- 9730573783