Author Topic: तडका - निष्कर्ष पहिल्या पावसाचा  (Read 350 times)

Offline vishal maske

  • Sr. Member
  • ****
  • Posts: 1,478
निष्कर्ष पहिल्या पावसाचा

प्रतिक्षेतला पहिला पाऊस
अगदीच वेळेवरती आला
कुणाचा आनंद हिरावणारा
तर कुणासाठी स्फुर्ती झाला

कुठे आनंद दिला आहे तर
कुठे नुकसानही केलं आहे
पहिल्या पावसाच्या निष्कर्षाला
आनंदासह दु:खही ओलं आहे

विशाल मस्के
सौताडा, पाटोदा, बीड.
मो.९७३०५७३७८३

व्हाटस्अप वरून डेली वात्रटिका मिळविण्यासाठी व्हाटस्अप नंबर :- 9730573783