Author Topic: तडका - सत्य-असत्य,...  (Read 297 times)

Offline vishal maske

  • Sr. Member
  • ****
  • Posts: 1,489
तडका - सत्य-असत्य,...
« on: June 23, 2015, 08:02:20 AM »
सत्य-असत्य,...

सत्यावरती पडदा घालुन
असत्य बाहेर काढले जाते
न्यायासाठीचे सत्य मात्र
सर्रास इथे पीडले जाते

मना-मनात दडेल अशी
असत्याची खोड असते
मात्र सत्याच्या पावर पुढे
असत्याची भांडाफोड असते

विशाल मस्के
सौताडा, पाटोदा, बीड.
मो.९७३०५७३७८३

Marathi Kavita : मराठी कविता