Author Topic: तडका - गोंधळ गोंधळं  (Read 292 times)

Offline vishal maske

  • Sr. Member
  • ****
  • Posts: 1,489
तडका - गोंधळ गोंधळं
« on: June 25, 2015, 07:26:16 AM »
गोंधळ गोंधळं

त्यांनी यांची खेचली होती
आता हे त्यांची खेचत आहेत
त्यांनी यांना टोचले होते
आता हे त्यांना टोचत आहेत

यांची त्यांना अन् त्यांची यांना
जणू एकमेकांना भीती आहे
मात्र या सावळ्या गोंधळात
जनतेची ओंजळ रिती आहे,.?

विशाल मस्के
सौताडा, पाटोदा, बीड.
मो.९७३०५७३७८३

Marathi Kavita : मराठी कविता