Author Topic: तडका - पावसाळी उन्हाळा,...  (Read 990 times)

Offline vishal maske

  • Sr. Member
  • ****
  • Posts: 1,489
पावसाळी उन्हाळा,...

पावसाळा असला तरीही
हा पावसाळा वाटत नाही
पावसाचा पडलेला खंड
आता मनाला पटत नाही

आता या नैसर्गिक विद्रोहाने
निसर्गाचीही अवकळा आहे
अन् पावसाळ्याच्या नावाने
हा पावसाळी उन्हाळा आहे,.?

विशाल मस्के
सौताडा, पाटोदा, बीड.
मो.९७३०५७३७८३