Author Topic: तडका - नैसर्गिक प्रकोप  (Read 269 times)

Offline vishal maske

  • Sr. Member
  • ****
  • Posts: 1,489
तडका - नैसर्गिक प्रकोप
« on: July 08, 2015, 07:49:45 AM »
नैसर्गिक प्रकोप

दिला निसर्गानं दगा
मेघ लबाड-लबाड
कसं सावरावं मनं
जीनं उजाडं-उजाडं

अपेक्षांची झाली राख
सारे चुकले अंदाज
थेंब-थेंब डोळ्यातला
कसा वाचवावा आज,.?

विशाल मस्के
सौताडा, पाटोदा, बीड.
मो.९७३०५७३७८३

Marathi Kavita : मराठी कविता