Author Topic: तडका - छुप्या संपत्ती  (Read 332 times)

Offline vishal maske

  • Sr. Member
  • ****
  • Posts: 1,489
तडका - छुप्या संपत्ती
« on: July 12, 2015, 07:50:56 PM »
छुप्या संपत्ती

कमावण्याला बंधन नाही
हेतु शुध्द असायला हवा
कमावलेला एक-एक पै
नीतीबध्द दिसायला हवा

ज्यांनाही याचे भान आहेत
त्यांच्या श्रीमंतीला मान आहे
नसता छुप्या संपत्ती या तर
काळ्या बाजारची घाण आहेत

विशाल मस्के
सौताडा, पाटोदा, बीड.
मो.९७३०५७३७८३

Marathi Kavita : मराठी कविता