Author Topic: तडका - आधार  (Read 335 times)

Offline vishal maske

  • Sr. Member
  • ****
  • Posts: 1,489
तडका - आधार
« on: July 14, 2015, 10:24:01 AM »
आधार

याचा त्याला आधार असतो
त्याचा याला आधार असतो
आधार देता-घेताना कधी
आधार हाच गद्दार असतो

मना-मनातुन मना-मनावर
घाता-पाताचा वार नसावा
विश्वासानं दिला घेतलेला
आधार कधी गद्दार नसावा

विशाल मस्के
सौताडा, पाटोदा, बीड.
मो. ९७३०५७३७८३

Marathi Kavita : मराठी कविता