Author Topic: तडका - स्री  (Read 311 times)

Offline vishal maske

  • Sr. Member
  • ****
  • Posts: 1,489
तडका - स्री
« on: July 16, 2015, 08:51:35 AM »
स्री

कायद्यात सुरक्षा असली तरी
वायद्यात मात्र घोटाळा आहे
स्री स्वातंत्र्याला ग्रासणारा
अत्याचाराचा वेटोळा आहे

स्री-पुरूष समतेच्या वल्गना
आता जणू डमी आहेत
स्री ला समजुन घेण्यासाठी
स्रीया सुध्दा कमी आहेत

विशाल मस्के
सौताडा, पाटोदा, बीड.
मो. ९७३०५७३७८३

सदरील वात्रटिका ऑडीओ मध्ये ऐकण्यासाठी व्हाटस्अप नंबर 9730573783
« Last Edit: July 16, 2015, 08:19:48 PM by vishal maske »

Marathi Kavita : मराठी कविता