Author Topic: तडका - पत्रकार सुरक्षा,...?  (Read 316 times)

Offline vishal maske

  • Sr. Member
  • ****
  • Posts: 1,489
पत्रकार सुरक्षा,...?

वाढते हल्ले पत्रकारांवरचे
दिवसें दिवस वाढू लागलेत
अन् गंभीर-गंभीर प्रकरणंही
काळाच्याआड दडू लागलेत

ज्यांनी सत्याचा आवाज उठवला
त्यांचाच आवाज दबला जातोय
अन् पत्रकार सुरक्षिततेचा प्रश्न
सरकार दारी राबला जातोय,...!

विशाल मस्के
सौताडा, पाटोदा, बीड.
मो. ९७३०५७३७८३