Author Topic: तडका - हतबलता  (Read 276 times)

Offline vishal maske

  • Sr. Member
  • ****
  • Posts: 1,489
तडका - हतबलता
« on: July 29, 2015, 08:03:57 PM »
हतबलता,...

पळून-पळून थकले जातात
हरलेला डाव कळून घेतात
जेव्हा उपलब्घ पळवाटाही
परिस्थितीपुढे पळून जातात

परिस्थितीचे गांभिर्य पाहून
चहूबाजुनेच फेटाळलं जातं
तेव्हा मात्र उम्मीद सोडून
हतबलतेला कवटाळलं जातं

विशाल मस्के
सौताडा, पाटोदा, बीड.
मो. ९७३०५७३७८३

Marathi Kavita : मराठी कविता