Author Topic: तडका - कृत्रिमतेत  (Read 264 times)

Offline vishal maske

  • Sr. Member
  • ****
  • Posts: 1,489
तडका - कृत्रिमतेत
« on: August 05, 2015, 07:41:17 AM »
कृत्रिमतेत

जस-जशी गरज भासु लागेल
तसा निसर्ग झुलवु लागतील
निसर्ग चक्रात चालता-चालता
माणसं निसर्ग चालवु लागतील

नैसर्गिक नाही झाले तरीही
माणसं कृत्रिम ओले होतील
गरज भासेल तेव्हा-तेव्हा
ढगांचे सिझर केले जातील

विशाल मस्के
सौताडा, पाटोदा, बीड.
मो.९७३०५७३७८३

Marathi Kavita : मराठी कविता