Author Topic: तडका - दारिद्रयाची परिसिमा  (Read 322 times)

Offline vishal maske

  • Sr. Member
  • ****
  • Posts: 1,489
दारिद्रयाची परिसिमा

गरीब आणि श्रीमंती मध्ये
स्वातंत्र्य सर्रास दुय्यम आहे,.?
स्वातंत्र्यात जगत असलो तरी
इथले दारिद्रय कायम आहे,.!

या समस्या लक्षात घेऊन
आता युक्ती चालवली पाहिजे
अन् दारीद्रयाची परिसिमाच
देशाबाहेर घालवली पाहिजे

विशाल मस्के
सौताडा, पाटोदा, बीड.
मो.९७३०५७३७८३