Author Topic: तडका - पुरस्कारांच्या इतिहासात  (Read 242 times)

Offline vishal maske

  • Sr. Member
  • ****
  • Posts: 1,489
पुरस्कारांच्या इतिहासात

जशा सकारात्मक गोष्टी घडतात
तशा नकारात्मकही घडत असतात
अन् सामाजिक द्वेष-भावांच्या मध्ये
सत्य मांडणारेही पीडत असतात

वर्तमानात घडणारे प्रत्येक क्षण
भविष्याचा इतिहास राहिले जातील
अन् पुरस्कारांच्या इतिहासाबरोबर
घडलेले वादही पाहिले जाताल

विशाल मस्के
सौताडा, पाटोदा, बीड.
मो.९७३०५७३७८३