Author Topic: तडका - कांद्याचा भाव  (Read 341 times)

Offline vishal maske

  • Sr. Member
  • ****
  • Posts: 1,489
तडका - कांद्याचा भाव
« on: August 23, 2015, 08:15:47 PM »
कांद्याचा भाव,...

ज्यांनी पिकवले कांदे
त्यांचेच झालेत वांदे
तरीही जोरात आहेत
इथे कांद्याचेच धंदे

कांद्याची झालेली भाववाढ
हा कटू नीतीचा डाव आहे
ज्यांनी कांदे पिकवले नाही
त्यांच्याच कांद्याला भाव आहे

विशाल मस्के
सौताडा, पाटोदा, बीड.
मो.९७३०५७३७८३

Marathi Kavita : मराठी कविता