Author Topic: तडका - ठिणगीवाली बात  (Read 235 times)

Offline vishal maske

  • Sr. Member
  • ****
  • Posts: 1,492
तडका - ठिणगीवाली बात
« on: August 26, 2015, 09:19:38 PM »
ठिणगीवाली बात

कुणाला कमी जमजणे हा
पश्चातापी प्रकार होऊन जातो
अन् छोट्या-छोट्या गोष्टींचाही
भलामोठा अनुभव येऊन जातो

मोठ्या-मोठ्यांची मोठी बात
छोट्या गोष्टींवर अडकू शकते
अन् ठिणगीवाली बात सुध्दा
वनवा होऊन भडकू शकते

विशाल मस्के
सौताडा, पाटोदा, बीड.
मो.९७३०५७३७८३

Marathi Kavita : मराठी कविता