Author Topic: तडका - विचारवंत मारणारांनो  (Read 303 times)

Offline vishal maske

  • Sr. Member
  • ****
  • Posts: 1,489
विचारवंत मारणारांनो

विचारवंत मारण्यासाठी
फूसके ठूसके वार असतात
अविचारी माणसांकडूनच
भ्याड गोळीबार असतात

विचावंत मारण्या आधी
विचार त्यांचे वाचुन पहा
जे दुष्कृत्य करत आहात
त्याला स्वत: टोचुन पहा

तुमच्यातील अविवेकाला
विवेकाने विराम कराल
विचारवंतांच्या विचारांना
सदैव तुम्ही सलाम कराल

विशाल मस्के
सौताडा, पाटोदा, बीड.
मो.९७३०५७३७८३