Author Topic: तडका - फूड रेशो  (Read 268 times)

Offline vishal maske

  • Sr. Member
  • ****
  • Posts: 1,489
तडका - फूड रेशो
« on: September 10, 2015, 08:48:24 PM »
फूड रेशो

वेग-वेगळ्या विचारांची
वेग-वेगळी आखणी आहे
वैयक्तीक सवयींचीही
सामाजिक हाकणी आहे

काय खायला पाहिजे
काय खायचे नको आहे
वेग-वेगळ्या विचारांचा
वेग-वेगळा रेशो आहे

विशाल मस्के
सौताडा, पाटोदा, बीड.
मो.९७३०५७३७८३

Marathi Kavita : मराठी कविता