Author Topic: तडका - पत्रास कारण की,...  (Read 340 times)

Offline vishal maske

  • Sr. Member
  • ****
  • Posts: 1,489
तडका - पत्रास कारण की,...
« on: September 11, 2015, 09:00:55 PM »
पत्रास कारण की,...

पोशिंदाही पिचलाय आज
आमच्या मनात सल आहे
का जीव होतोय नकोसा
का मरण्या इतपत मजल आहे

तुम्ही अश्रु पुसु शकतात
याबद्दल मुळीच दुमत नाही
पण पत्रास कारण की,
आता बोलायची हिंमत नाही

विशाल मस्के
सौताडा, पाटोदा, बीड.
मो.९७३०५७३७८३

Marathi Kavita : मराठी कविता