Author Topic: तडका - वागणे  (Read 297 times)

Offline vishal maske

  • Sr. Member
  • ****
  • Posts: 1,489
तडका - वागणे
« on: September 14, 2015, 09:47:28 PM »
वागणे

वेग-वेगळ्या प्रश्नांसाठी
वेग-वेगळी शक्कल असते
तर कधी जुन्या पध्दतीचीही
नव्या-नव्याने नक्कल असते

वेग-वेगळ्या पध्दती नुसार
वेग-वेगळे मागणे असतात
ज्याच्या-त्याच्या विचारांनुसार
ज्याचे-त्याचे वागणे असतात

विशाल मस्के
सौताडा, पाटोदा, बीड.
मो.९७३०५७३७८३

Marathi Kavita : मराठी कविता


Jawahar Doshi

  • Guest
Re: तडका - वागणे
« Reply #1 on: September 15, 2015, 10:40:32 AM »
pharach Chhan.