Author Topic: तडका - संघटनांचे फायदे  (Read 286 times)

Offline vishal maske

  • Sr. Member
  • ****
  • Posts: 1,489
तडका - संघटनांचे फायदे
« on: September 30, 2015, 05:53:14 AM »
संघटनांचे फायदे

सामाजिक ऐक्या साठीच
सांघटनिक आखणी हवी
जाती-धर्मांच्या विषमतेवर
वैचारिक झाकणी असावी

सामाजिक समानतेचे धडे
जेव्हा संघटना देऊ लागतील
तेव्हाच संघटनांचे फायदेही
समाजाला होऊ लागतील

विशाल मस्के
सौताडा, पाटोदा, बीड.
मो. ९७३०५७३७८३

Marathi Kavita : मराठी कविता