Author Topic: ती रसमलाई !  (Read 3047 times)

Offline विक्रांत

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 1,550
ती रसमलाई !
« on: September 04, 2014, 02:06:22 PM »
मिठाईवाल्याच्या
काचेच्या कपाटातील
रसमलाई !
परवडत नसूनही
जिभल्या चाटत पहावी
तसा मी तिला पाही
खिशात पैसे नसायचे
वडापावालाही
पण ती दिसली
कि पोट भरायचे
डोळ्यानेही पोट भरण्याची
ती कला !
तेव्हा मला कळली
जगातला सर्वात श्रीमंत माणूस
झालो होतो मी !

विक्रांत प्रभाकर

« Last Edit: September 04, 2014, 02:16:24 PM by MK ADMIN »

Marathi Kavita : मराठी कविता