Author Topic: पैसा ओत ..  (Read 2604 times)

Offline विक्रांत

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 1,550
पैसा ओत ..
« on: March 09, 2014, 11:27:56 PM »
पैसा ओत
पोरगी पटेल
बायको हसेल
सुख मिळेल |
पैसा ओत
छत मिळेल
फ्लश असेल
सुख कळेल |
पैसा ओत
पोर शिकेल
काम करेल
सुख मिळेल |
पैसा ओत
मोर्टीन जळेल
डास पळेल
सुख मिळेल |
पैसा ओत
रांग टळेल
वेळ वाचेल
देव दिसेल |

विक्रांत प्रभाकर
« Last Edit: April 19, 2014, 12:22:57 AM by MK ADMIN »

Marathi Kavita : मराठी कविता