Author Topic: हुर्य रे पोरी हुर्य हुर्य हुर्य....  (Read 5426 times)

Offline Satish Choudhari

 • Jr. Member
 • **
 • Posts: 65
 • Gender: Male
 • Satish Choudhari
  • Mazya Kavita
हुर्य रे पोरी हुर्य हुर्य हुर्य
टुर्य झाली टुर्य टुर्य टुर्य
आली तशी हि गेली
हो हो आली तशी हि गेली
जिवाले येड लावुन गेली
मंग कायलेच अशी तु आली....
फालतुची सपनात आली फुर्य फुर्य फुर्य ....
हुर्य रे पोरी हुर्य हुर्य हुर्य....

धुड धुड धुड धुड ...
मनीचा घोडा चाले
छन छन छन छन
तुझी पायल मनात वाजे...
तरीपण कुठ गेली तु राणी..
डोळे उघडता कुणीच नाही
का गं भुलवीते अशी भुर्य भुर्य भुर्य...
हुर्य रे पोरी हुर्य हुर्य हुर्य....

बस इथे... इकडे बघं
तु आणि मी .आपण दोघं
नयनांचे वारे हलवु...
जीवाले थोडं झुलवु...
झुलता झुलता ..चालता बोलता
उडुन जावु फुर्य फुर्य फुर्य...
हुर्य रे पोरी हुर्य हुर्य हुर्य....

--- सतिश चौधरी

Marathi Kavita : मराठी कविता


Offline madhura

 • Jr. Member
 • **
 • Posts: 271
 • Gender: Female
 • I am Simple
हुर्य रे पोरी हुर्य हुर्य हुर्य
टुर्य झाली टुर्य टुर्य टुर्य
   :D  ;D  8)