Author Topic: उचला झाडू साफ करा --अभियान  (Read 1752 times)

Offline विक्रांत

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 1,550
उचला झाडू साफ करा
दान सक्ती श्रम करा
झाडूवाला जातो पळून
वरवरचा पाला लोटून 
त्याला काम सांगू नका
युनिअनला चिथवू नका
फोटो काढा रिपोर्ट करा
उशीर झाला गर्दीत मरा
पण तोंड उघडू नका
कन्शेषण मागू नका
काम करून थकून गेला
ओझे वाहून पकून गेला
कुणा काही सांगू नका
साहेब देवा दुखवू नका
असा तर तू गुलाम आहे
नाकी पगार लगाम आहे
पिळणाऱ्याला पिळून दे
पळणाऱ्याला पळून दे
एक जु अन स्वहस्ते   
हसत हसत बांधून घे

विक्रांत प्रभाकर

« Last Edit: November 15, 2014, 12:22:05 PM by MK ADMIN »