Author Topic: सहजीवन  (Read 4774 times)

Offline sulabhasabnis@gmail.com

  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 101
  • Gender: Female
सहजीवन
« on: December 03, 2010, 10:34:41 PM »
         सहजीवन
आमच्या सुखी आणि समृद्ध जीवनाचं
मधुर पक्व फळ
चाखतमाखत खातोय आम्ही
गेली चाळीस वर्षे
याचं रहस्य ?
अहो रहस्य कसलं त्यात?
आमच्या घरात नेहमीच घडतं
माझ्या इच्छेप्रमाणे
जेव्हा एकमत असेल तेव्हा---!!
आणि घडतं त्यांच्या इच्छेप्रमाणे
जेव्हा दुमत असेल तेव्हा-----!!!!!
                                उज्ज्वला केळकर.
                           (रोहिणी दिवाळी अंक--२०१०)
   -------------------       

Marathi Kavita : मराठी कविता