Author Topic: आठवणीत तुझ्या...!!!  (Read 766 times)

Offline Rajesh khakre

  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 167
आठवणीत तुझ्या...!!!
« on: July 08, 2015, 09:38:16 PM »
तु नसते तेथे मी असाच फिरुन येतो
आठवणीत तुझ्या असाच झुरुन येतो

तु असायची तेथे वाट पाहत बसलेली
उशीर झाला मला तर थोडीसी रागावलेली
त्या जागेवरुन एकदा नजर फिरवून येतो
आठवणीत तुझ्या असाच झुरुन येतो

तु नसल्याच्या जाणीवेणे डोळे ओले होतात
तुझ्या सहवासाचे क्षण न क्षण आठवतात
तुझे शब्द मग मी मनी आठवत राहतो
आठवणीत तुझ्या असाच झुरुन येतो

चांदणे टपोर पडलेले लक्ष त्याकडे नसते
माझे आभाळ तुझ्याविन रिते मला भासते
तुझ्या स्पर्शाचा वारा अंगा झोंबून जातो
आठवणीत तुझ्या असाच झुरुन येतो
---राजेश खाकरे
Mo.7875438494
rajesh.khakre@gmail.com

(कविता/चारोळी खालील कविचे नाव काढून forward करण्याची तसदी घेऊ नये!!!)


Marathi Kavita : मराठी कविता