Author Topic: मला ही वाटायच, माझं कोणीतरी असायला हवं होतं...!!  (Read 1313 times)

मला ही वाटायच,
माझं कोणीतरी असायला हवं होतं,
माझ्यात गुंतणारं,
माझ्यात हरवणारं.....

मला ही वाटायच,
माझं कोणीतरी असायला हवं होतं,
मला आपलं मानणारं,
मला हक्काने भांडणारं.....

मला ही वाटायच,
माझं कोणीतरी असायला हवं होतं,
मला खळखळून हसवणारं,
माझ्या दुःखात सोबत रडणारं.....

मला ही वाटायच,
माझं कोणीतरी असायला हवं होतं,
माझ्या स्वप्नात येणारं,
माझी वाट पाहणारं.....

मला ही वाटायच,
माझं कोणीतरी असायला हवं होतं,
मला सुखात ठेवणारं,
मला फुलासारखं जपणारं.....

मला ही वाटायच,
माझं कोणीतरी असायला हवं होतं,
मला i love बोलून लाजवणारं,
माझे गालगुच्चे घेणारं.....

मला ही वाटायच,
माझं कोणीतरी असायला हवं होतं,
माझ्याशी बोलताना हरवणारं,
डोळ्यात पुन्हा मला शोधणारं.....

मला ही वाटायच,
माझं कोणीतरी असायला हवं होतं,
मला प्रेमाने शोना बोलणारं,
जवळ घेऊन मिठीत सामावणारं.....

मला ही वाटायच,
माझं कोणीतरी असायला हवं होतं,
माझ्या सोबत जगणारं,
मला समजुन घेणारं.....
:'(     :'(     :'(

_____/)___/)______./¯”"”/’)
¯¯¯¯¯¯¯¯¯\)¯¯\)¯¯¯’\_„„„„\)

स्वलिखित -
दिनांक ०१-१२-२०१३...
दुपारी १२,००...
© सुरेश सोनावणे.....