Author Topic: जीव हा बावरा...!!  (Read 1247 times)

Offline Lyrics Swapnil Chatge

  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 353
  • Gender: Male
  • तुझ्या आठवणीचे क्षण....अन् क्षणात गुफंलेले वेडे मन
    • तुझ्या आठवणीचे क्षण...
जीव हा बावरा...!!
« on: December 01, 2013, 07:39:37 PM »
जीव हा ओतला भेटाया तुला, प्रेम
आहे तुझ्यावर सागु मी कशाला,
स्वप्न ही तुझे, गीत हे माझे, भेटताचं
दोन्ही होत असे.... जीव हा बावरा.....
जीव हा बावरा..... का तुझं ते बोलणे,
का तुझं ते चालणं,
पाहताक्षंणी का तुझं ते लाजणं... बंद
श्वासातुनी कोणी, भेटाया मन
ओतावणी, पाहता तुला धीर येई
मनी.... जीव हा बावरा, जीव
हा बावरा......!! स्वयं लिखीत:-
स्वप्नील चटगे.

Marathi Kavita : मराठी कविता