Author Topic: एक दिवस जेव्हा...!!  (Read 1396 times)

एक दिवस जेव्हा...!!
« on: February 04, 2014, 08:13:39 PM »
एक दिवस जेव्हा,
माझा श्वास बंद होईल.....

नको विचार करुस की,
माझे प्रेम कमी होईल.....

अंतर फक्त,
एवढच असेल की ???

आज मी तुझी,
आठवण काढत आहे.....

उद्या माझी आठवण,
तुला येईल.....
:'(  :'(  :'(  :'(  :'(

_____/)___/)______./¯”"”/’)
¯¯¯¯¯¯¯¯¯\)¯¯\)¯¯¯’\_„„„„\)

© सुरेश सोनावणे.....

Marathi Kavita : मराठी कविता