Author Topic: ती नातं तोडून गेली...!!  (Read 1406 times)

ती नातं तोडून गेली...!!
« on: August 19, 2014, 06:18:57 PM »
ती नातं तोडून गेली...!!

ती नातं तोडून गेली,

शेवटी.....!!!

तिला जायाचच होतं.....

आजही.....!!!

रडतं वेड मन माझं,

कारण.....???

तिच्याशिवाय या जगात,

माझं कुणीच नव्हतं.....

आता का फरक पडेल,

तिला मी नसण्याचा.....

माझ्या भावनेशी खेळून,

तिच मन भरलं होतं.....

एक मातीच खेळणं म्हणुन,

खेळण्या पुरता निवडलं होतं.....

खर तरं तिला माझं दुःख,

कधी दिसलच नव्हतं.....

प्रेम म्हणजे काय असतं ?

फक्त एवढच.....!!!

तिला शिकायच होतं.....
.♥.  :'(  .♥.  :'(  .♥.

_____/)___/)______./­¯”"”/­’)
¯¯¯¯¯¯¯¯¯\)¯¯\)¯¯¯’\_„„„„­\)

स्वलिखित -
दिनांक १९/०८/२०१४...
सांयकाळी ०६:०८...
©सुरेश सोनावणे.....

Marathi Kavita : मराठी कविता