Author Topic: मला खुप वाईट वाटलं ..!  (Read 1100 times)

Offline Prem Mandale

  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 136
  • Gender: Male
  • एक शापित प्रेम वेडा (Alone Kils)
मला खुप वाईट वाटलं ..!
« on: April 04, 2015, 07:41:46 PM »
मला खुप वाईट वाटलं
तुला एकटं सोडुन
जातांना

माझ्या निघण्याच्या घाईत
तुझं बोलणं राहुन
गेलं...

तुझ्या मनातील वेदना
तुझ्या मनातच
राहील्या

तुझ्या मनावरील ओझं
कमी करायचं राहुन
गेलं...

मला वाटलं कमी करेल
मी तुझ्या मनावरील
दडपण
पण सगळे
असतांना तुझ्या
डोळ्यांतील पाणी
पुसायचं राहुन गेलं.....

तु नाही सांगीतलं तरी
दुःख तुझं जाणवते
मला
मी आहे सोबतीला
तुझ्या ईतकंही
म्हणायचं राहुन गेलं.....

स्वलिखित - Prem Mandale

Add Me Facebook :: https://m.facebook.com/alonekils1?refid=17&ref

Marathi Kavita : मराठी कविता