Author Topic: "आमची पहिली भेट पून्हा आठवली"....  (Read 1437 times)

Offline Lyrics Swapnil Chatge

  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 353
  • Gender: Male
  • तुझ्या आठवणीचे क्षण....अन् क्षणात गुफंलेले वेडे मन
    • तुझ्या आठवणीचे क्षण...
आज चिंब पावसात तिची भेट झाली,
पाहताच समोरी मला जरा अडखळली...
अन् दोघाच्‍या डोळ्यात पाणी भरुन आलं,
कारण आमची पहिली भेट पुन्‍हा आठवली....

याच पावसात पहिली भेट झालती,
अनोळखी दोघांची मनं जुळत गेलती...
अन् प्रितीचे नवे तार छेडत,
वेडी मने चिंब भिजत होती....

निघून गेलो तेथून मी,
तिला काहीही न बोलता...
का भेटलो मी पुन्‍हा तिला
,
आता रडू येतोय चालता...
----------------- -----------------
@ स्‍वप्‍नील चटगे