Author Topic: " एक छोटासा कवी  (Read 695 times)

Offline Prem Mandale

 • Jr. Member
 • **
 • Posts: 136
 • Gender: Male
 • एक शापित प्रेम वेडा (Alone Kils)
" एक छोटासा कवी
« on: May 12, 2015, 11:03:43 AM »
" एक छोटासा कवी एक छोटीशी कविता लिहीत
होता "
एका छोट्याशा दिव्याखाली
एका छोट्याशा काळोख्या रात्रीमध्ये
तो एका छोट्याशा ओळीनच
न उमजणार छोटस गूढ लिहित होता
एक छोटासा कवी एक छोटीशी कविता लिहीत
होता !!!
एका छोट्याशा कागदावर
एका छोट्याशा काळ्या पेनाने
तो एका छोट्याशा शब्दाचं
न उलगडणार छोटस कोड लिहीत होता
एक छोटासा कवी एक छोटीशी कविता लिहीत
होता !!!
एक छोठस हृदय
एका छोट्याशा दाठ इच्छेने
तो एक छोट्याशा भावनाच
न संपणारी छोटीशी ओढ लिहीत होता
एक छोटासा कवी एक छोटीशी कविता लिहीत
होता !!!
एक छोटासा प्रियकर
एका छोट्याशा प्रियसेसाठी
तो एका छोट्याशा क्षणाच
न समजणार छोठस प्रेम लिहित होता
एक छोटासा कवी एक छोटीशी कविता लिहीत
होता !!!
एक छोटासा जीव
एका छोट्याशा जीवनाची
तो एका छोट्याशा मृत्यूची
न दिसणारी छोटीशी वाट लिहीत होता
एक छोटासा कवी एक छोटीशी कविता लिहीत
होता !!!
एक छोटस मन
एका छोट्याशा स्वप्नाच
तो एका छोट्याशा कहाणीच
न साकारणार छोटस अस्तित्व लिहीत होता
एक छोटासा कवी एक छोटीशी कविता लिहीत
होता !!!
एक छोटासा आत्मा
एका छोट्याशा आठवणीची
तो एका छोट्याशा अंताची
न होणारी छोटीशी सुरुवात लिहीत होता
एक छोटासा कवी एक छोटीशी कविता लिहीत
होता !!!

स्वलिखित - Prem Mandale (Alone Kils)

Marathi Kavita : मराठी कविता


उल्का

 • Guest
Re: " एक छोटासा कवी
« Reply #1 on: May 19, 2015, 11:09:31 PM »
 छोट्या एका कवीने
छोटी एक कविता
लिहायला घेतली.

आणि मारुतीच्या शेपटीगत...


Offline Prem Mandale

 • Jr. Member
 • **
 • Posts: 136
 • Gender: Male
 • एक शापित प्रेम वेडा (Alone Kils)
Re: " एक छोटासा कवी
« Reply #2 on: May 20, 2015, 12:20:31 PM »
 :D