Author Topic: ]तिने लग्न केले तर  (Read 1200 times)

Offline विक्रांत

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 1,550
]तिने लग्न केले तर
« on: June 09, 2015, 07:51:26 PM »
तिने लग्न केले तर
सांग काय करशील ?
आडात जीव देशील 
का झाडा लटकशील ?
 
तिचा जीव घेशील का
आम्ल अंगी फेकशील ?
प्रेमासाठी वाट्टेल ते
जगा या दाखवशील ?

सांगता न ये मनाची
काय उर्मी उसळेल
सूड क्रोध अपमान
अवहेलनी जळेल 

मनावरी ताबा कुणा
आग होईल विझेल
पण सांगतो ऐक रे
ते तुझे प्रेम नसेल

हवेपणी हपापले
पशुत्व फक्त असेल
नरकाच्या नरकात
जगणे एक उरेल

विक्रांत प्रभाकर
http://kavitesathikavita.blogspot.in/


Marathi Kavita : मराठी कविता


अवंतिका

  • Guest
Re: ]तिने लग्न केले तर
« Reply #1 on: June 16, 2015, 03:43:23 AM »
लग्न न करता
झाली जर जोगीण ती
सांग काय करशील तू?

Offline विक्रांत

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 1,550
Re: ]तिने लग्न केले तर
« Reply #2 on: June 19, 2015, 07:39:35 PM »
तुम अगर मुझको न चाहो तो कोई बात नाही
किसी और को चाहो तो मुश्कील होगी