Author Topic: *** भेटशील ना ***  (Read 1470 times)

Offline Lyrics Swapnil Chatge

  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 353
  • Gender: Male
  • तुझ्या आठवणीचे क्षण....अन् क्षणात गुफंलेले वेडे मन
    • तुझ्या आठवणीचे क्षण...
*** भेटशील ना ***
« on: October 10, 2014, 08:51:07 AM »
**** भेटशील ना****

सागं ना सागं ना सागं ना
'भेटशील ना तु मला' सागंना...

नभी चंद्राची चादंणी,तशी सोबत तु साजणी...
हातात हात गुफंवूनी,साथ मला देशील ना...

सागं ना सागं ना सागं ना
'भेटशील ना तु मला' सागंना...

फुलली बागे सुमनानी,गंध दरवळला रानोरानी...
परी होवून 'सुगंध' तु,मनी छेडून जाशील ना...

 सागं ना सागं ना सागं ना,
'भेटशील ना तु मला' सागंना...

मनी उठले वादळ भावनेचे,अलगद भिजले काठ पापणीचे...
अबोल तु होवून शब्द,ओठावर माझ्या मोहरशील ना...

सागं ना सागं ना सागं ना
'भेटशील ना तु मला' सागंना...

काळोख राती पसरुन काजवे,साद घालती माझी आर्जवे...
परी विसरुन तु भान तुझे,तुझ्या मिठीत मला घेशील ना...

सागं ना सागं ना सागं ना
'भेटशील ना तु मला' सागंना...!!


-------------------------------
© स्वप्नील चटगे.
दि.10-10-2014

Lyrics Composed...Swapnil Chatge
-------------------------------
« Last Edit: October 10, 2014, 09:26:36 AM by MK ADMIN »

Marathi Kavita : मराठी कविता