Author Topic: * मला *  (Read 1056 times)

Offline कवी-गणेश साळुंखे

  • Full Member
  • ***
  • Posts: 883
  • Gender: Male
* मला *
« on: July 23, 2014, 10:15:08 AM »
असे वाटलं होते मला
तु समजुन घेशील मला
राहायचं होतं तुझं बनुन
पण कळलच नाही तुला
माझ्या भावना कविता वाटल्या
त्यातलं प्रेम दिसलं नाही तुला
नेहमीच स्पष्टपणे बोलणारा मी
प्रेमाच्या बाबतीत अबोल झाला
आता काहीही झाले तरी
नेहमीच जपायचे आहे तुला...!
कवी-गणेश साळुंखे...!
Mob -7710908264
Mumbai

Marathi Kavita : मराठी कविता