Author Topic: * अश्रुंचा पुर *  (Read 1010 times)

Offline कवी-गणेश साळुंखे

  • Full Member
  • ***
  • Posts: 883
  • Gender: Male
* अश्रुंचा पुर *
« on: July 31, 2014, 11:44:57 AM »
अश्रुंचा पुर माझ्या डोळ्यांतला
तुझ्या गावाला बुडवायला आला
विचार तुझाच तो मनात आला
म्हणुन भावनेचा बांध आडवा केला

गावकरी तुझे बसलेत घाव करायला
तुटला बांध, अडवेल कोण वादळाला
थकलोय मी आता या खेळाला
वार करुन दुसरा,बुडवशील स्वताला

श्वास आहे तेवढा राखुन ठेवलेला
ज्याने अडवुन ठेवलेय या प्रलयाला
मीच जर तुझ्या हाती नष्ट झाला
सांग वाचवेल कोण तुझ्या गावाला

इच्छा आता मी करणार तरी कशाला
प्रेमाचाच तुझा तेवढा आहे तो भुकेला
म्हणुनच तर सामोरा गेलोय काळाला
देउन आता जीवन सुखाचे तुला...!
कवी-गणेश साळुंखे...!
Mob -7710908264
Mumbai

Marathi Kavita : मराठी कविता