Author Topic: * कसा विसरु तुला *  (Read 1102 times)

Offline कवी-गणेश साळुंखे

  • Full Member
  • ***
  • Posts: 883
  • Gender: Male
* कसा विसरु तुला *
« on: July 12, 2015, 01:09:00 PM »
* कसा विसरु तुला *
तु बोलुन मोकळी झालीस
की विसरुन जा मला
पण मी काय करु
विसरताच येत नाहीना मला :(

तुझ्यासाठी सहज सोप असेल ग
सार काही विसरुन जाणं
पुन्हा नव्याने सुरुवात करणं
अन पुढे चालायला लागणं

पण माझ तस नाहीये ग
मी अजुनही आठवणींवर जगतोय
झाल्या गेल्या भेटींनी साठवतोय
कधी हसतोय कधी रडतोय :'(

आठवण्याशिवाय एक तुला
काहीच सुचत नाही मला
आता तुच सांग ग मला
कसा विसरुन जाउ तुला. :(
कवी-गणेश साळुंखे.

Marathi Kavita : मराठी कविता