Author Topic: * Life चा Last Seen *  (Read 988 times)

Offline कवी-गणेश साळुंखे

  • Full Member
  • ***
  • Posts: 882
  • Gender: Male
* Life चा Last Seen *
« on: July 17, 2015, 07:03:02 AM »
* Life चा Last Seen *
Life चाच झालाय
इथे Last Seen
मग येउ कशीरे
सांग मी Online

Validity संपते जशी
Net Pack ची
तशीच Condition झालीय
माझ्या Life ची

Unread Post तुझ्या
मागताय Reply माझा
होण्याआधी कायमचे Offline
Come to close राजा

घे Final Selfie आपली
Share कर सगळ्यांना
दाखवुन दे Online Lovers ना
Stop करुन अश्रुंना तुझ्या
True Love शिकव त्यांना.
कवी-गणेश साळुंखे.

Marathi Kavita : मराठी कविता