Author Topic: Golden Dayz  (Read 841 times)

Offline nits6008

  • Newbie
  • *
  • Posts: 7
Golden Dayz
« on: June 08, 2014, 10:01:25 AM »
GOLDEN DAYZ

The end of golden dayz..
And d start of golden memories...

खूप आठवणार मला दिवस माझ्या Engineeringचे...

तेरावा Option लागला होता Amrutvahini..
F.E ला Division होती माझी 'A'...
मला नाही ती जास्त आवडायची...
कारण Toppersशी माझी कधी मैफीलच नाही जमायची...

खूप आठवणार मला दिवस माझ्या Engineeringचे...

S.Eला Civil Dept.ला झाली Entry..

Marathi Kavita : मराठी कविता