Author Topic: Maitri  (Read 1051 times)

Offline Somnath pisal

  • Newbie
  • *
  • Posts: 16
Maitri
« on: March 24, 2013, 06:14:43 PM »
तुमची सकाळ
सूर्याच्या किरणापेक्षा सोनेरी असावी
तुमची दुपार
सूर्यापेक्षा तेज असावी
तुमची राञ स्वप्नापेक्षा सुंदर असावी
जेव्हा-जेव्हा आम्ही
ईश्लरा समोर नतमस्तक होवु
तेव्हा-तेव्हा तुमच्यासाठी
हात जोडले जावोत हि
आमची शिक्षा असावी

                                               Somnath pisal

Marathi Kavita : मराठी कविता