Author Topic: एक एकटी एकाकी, एकांतात रडत आहे मी.....  (Read 759 times)

प्रेम मिळवून ते गमावणा-या प्रियासीची व्यथा...!!

तूला पाहून,
कधीतरी काहीतरी,
खुपकाही,
मिळवले होते मी.....

तुझाचं विचार,
करून करुन,
माझेचं अस्थित्व,
हरवले होते मी.....

तशी तर नेहमी,
म्हणत असते की,
आता कायमची,
विसरले आहे तूला मी.....

पण ?????

आजही नकळत,
का आठवून तूला,
एक एकटी एकाकी,
एकांतात रडत आहे मी.....

एक एकटी एकाकी,
एकांतात रडत आहे मी.....

_____/)___/)______./¯”"”/’)
¯¯¯¯¯¯¯¯¯\)¯¯\)¯¯¯’\_„„„„\)

- सुरेश सोनावणे.....

Marathi Kavita : मराठी कविता


Offline Ankush S. Navghare, Palghar

  • Full Member
  • ***
  • Posts: 779
  • Gender: Male
  • तु मला कवी बनविले...
Suresh ji... Sundar... Oli...

तूला पाहून,
कधीतरी काहीतरी,
खुपकाही,
मिळवले होते मी.....
तुझाचं विचार,
करून करुन,
माझेचं अस्थित्व,
हरवले होते मी....