Author Topic: आठवण मनी दाटते  (Read 664 times)

Offline kavita.sudar15

  • Newbie
  • *
  • Posts: 28
आठवण मनी दाटते
« on: August 14, 2013, 09:28:39 PM »
आठवणींचे धुके मनी दाटते,
  जे आपले कधीच नसते.
तेच का? आपले भासते,
वादळ हे आठवणींचे येतच असते.
  कधी मनाला स्पर्शून लोचनी दिसते,
तर कधी अश्रू होऊन वाहते. 
 आठवणींची हि भेट हृदयी स्वप्न बनून जगते,
तर प्रत्येक क्षण क्षण आनंद देऊन जाते.
आठवणींचे हे असेच असते.....
आठवणींचे हे असेच असते.......!!!@ कविता @

Marathi Kavita : मराठी कविता