Author Topic: विसरलीस तु.....  (Read 1388 times)

विसरलीस तु.....
« on: August 22, 2013, 04:15:51 PM »
प्रेम करायला,
शिकवलस तु.....

प्रेम निभवायला,
शिकवलस तु.....

दुस-यासाठी जगायला,
शिकवलस तु.....

दुःखात हसायला,
शिकवलस तु.....

मात्र तुला कसं,
विसरायच सांगायला,
विसरलीस तु.....

विसरलीस तु.....  :'(  :'(  :'(

_____/)___/ )______./¯”"”/’)
¯¯¯¯¯¯¯¯¯\)¯¯\) ¯¯¯’\_„„„„\)

स्वलिखित -
दिनांक २२-०८-२०१३...
दुपारी ०१,५५...
© सुरेश सोनावणे.....

Marathi Kavita : मराठी कविता