Author Topic: मी हे सर्व स्वप्न पाहिले.  (Read 4085 times)

anolakhi

  • Guest
मी दाराची बेल वाजवली

पण मी आल्याची चाहुल लागलेली तू

आधीच दारामागे लपलेली.

मग मी प्रेमाने तुला हाक मारली

कसे तरी हसने गालात दाबुन तू

दबक्या पाउलानी दारा बाहेर पडली.
मग तुझे ते उगीचच विचारने

"आज उशीर का झाला ?"

मग ,मी दहा मिनिटे आधी आलोय ,हे घड्याळ्य़ानेच दाखवने.

मग तुझे ते गालातच

हसने दार घट्ट पकडून ,

पायाच्या नखाने लाजत जमिनीला पोखरने.
मग मी केसांवरचे पानी तुझ्यावर उड़वने

मग तुझे ते गालावरचे थेम्ब

टिपत"भिजलास का?" असे रागे भरने.


नेहमी प्रमाणे मी कान पकडून सॉरी बोलणे

दारात उभे आहोत आपण ,

हे लक्षात आल्यावर,"बरा आहेस ना ?"तुझे असे बोलणे.

मग सगळे विसरून ,

तुला कडेवर उचलून ,मी तुला घरात आनणे

आणि तुही ,एखाद्या लहान बाळा प्रमाणे माज्यात स्वतहाला लपवणे.तोच,कोणी तरी येण्याची चाहुल लागली

ह्या सर्व विचारानेच ,माझी तहान भागली

काय कळले नाही का?अहो मी हे सर्व स्वप्न पाहिले.मी दाराबाहेराची बेल

वाजवली पण ती तिच्या घराची होती

सताड दार ठेउन ती आतल्या खोलीत गेलेली.बाहेर आल्यावर , मला असे हरवलेला बघून ,

तिनेच विचारले "काय बरा आहेस ना?"

काय सांगणार तिला मी कोणते स्वप्न पाहिले .
वस्तुंची अदला-बदल केल्यावर

तिचे मन तिच्याकडेच ,पण माझे मन तिने हिरावून घेणे

मी जातोय हे कळल्यावर मात्र ती स्मित हास्य हसली .

त्या तिच्या हसण्या कड़े पाहून मात्र ,

मी समाधानी होउन,

परत फिरलो माझ्या घराच्या वाटेवर.....

Marathi Kavita : मराठी कविता


Offline marathimulga

  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 85
  • Gender: Male
    • shivaji maratha
Re: मी हे सर्व स्वप्न पाहिले.
« Reply #1 on: July 15, 2009, 08:57:08 PM »
This is really go0o0od poem ,,..,,keep i t uP,.,,!!!!! >:( ;)