Author Topic: मरण असती.....  (Read 815 times)

मरण असती.....
« on: December 09, 2013, 01:15:32 PM »
शोना तू जर,

मरण असती.....

तर...!!

एक ना एक दिवस,

नक्कीच...!!

माझी झाली असती.....
:'(     :'(     :'(

_____/)___/)______./¯”"”/’)
¯¯¯¯¯¯¯¯¯\)¯¯\)¯¯¯’\_„„„„\)

स्वलिखित -
दिनांक ०९-१२-२०१३...
सकाळी १०,४१...
© सुरेश सोनावणे.....

Marathi Kavita : मराठी कविता