Author Topic: मी तुझ्याशिवाय जगूचं शकत नाही.....  (Read 1207 times)

तु फक्त माझा आहेस,
तुला कुणा दुस-यासोबत,
मी बघूचं शकत नाही.....

तु फक्त माझाचं राहशील,
तुझ्यापासून दुर राहणे,
मनाला सहनचं होत नाही.....

तु फक्त माझाचं होशील,
तुला आठवल्याशिवाय,
माझा एकही क्षण जात नाही.....

तु फक्त माझ्याशीचं बोलवं,
तु दुस-यासोबत बोललेलं,
मला मुळीचं पटत नाही.....

तु फक्त मलाचं बघत राहावं,
तु दुस-याकडे बघितलेलं,
हे मला खरचं बघवतचं नाही.....

तु किती रे छळतोस या जिवाला,
तु छळल्याशिवाय ह्रदय माझं,
खरचं धडकतचं नाही.....

तु फक्त माझ्यावरचं,
प्रेम करत रहावं.....

कारण ???

मी तुझ्याशिवाय जगूचं शकत नाही.....

मी तुझ्याशिवाय जगूचं शकत नाही.....

love u so much baccha... :'(

_____/)___/)______./¯”"”/’)
¯¯¯¯¯¯¯¯¯\)¯¯\)¯¯¯’\_„„„„\)

© सुरेश सोनावणे.....